Politica Cookie

Această notificare se aplică site-urilor Web cu nume de domenii www.finemetal.com .
SC FINE METAL SRL (“Fine Metal”), în calitate de Control de Date, poate, în contextul Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 6698 (“Legea”), să colecteze, să înregistreze, să stocheze, să dezvăluie, să transfere terţilor sau să vă proceseze informaţiile personale în conformitate cu procedurile și principiile enunţate.

 

SCOPUL DE PROCESARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Datele dvs. personale vor fi procesate pentru a vă putea furniza promoţii, servicii și oferte legate de oțeluri și aliaje de cupru, pentru a vă informa în legătură cu știința materialelor, pentru a efectua toate tipurile de comunicări, inclusiv cele pentru marketing și vânzarea și pentru trimiterea mesajelor electronice aferente acestor activități, îndeplinirea responsabilităților impuse de lege, evaluarea identității persoanei (persoanelor) care efectuează / facilitează tranzacțiile, eliberarea documentelor sau înregistrarea acestor documente în format electronic sau în formă tipărită, să îndeplinească obligațiile impuse de lege în ceea ce privește stocarea documentelor, raportarea și informarea și pentru scopuri statistice.

 

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

 

În scopurile explicate mai sus, pentru a desfășura activități definite de lege, datele dvs. personale pot fi transferate, în măsura permisă de lege, organelor de control și de reglementare și autorităților oficiale, organizațiilor profesionale și altor persoane similare, persoanelor și organizațiilor permise de lege , părți contractante, în mod direct sau indirect, pentru companiile din grup sau afiliate, în Romania sau în străinătate, persoane și organizații, precum și furnizorii de servicii cu care colaborăm sau de la care cumpărăm servicii.

 

METODE ȘI MOTIVE LEGALE PENTRU COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Ȋn baza temeiurilor juridice definite în art. 5 și 6 din lege, datele dvs. personale pot fi colectate de către administratorii filialelor, centrele de apel, site-urile internet, canalele digitale, părțile din contracte și de agenți, precum și prin toate canalele, prin asociați interni și internaționali, instituții și organizații, autorități oficiale, bănci naționale și internaționale și alte părți terțe cu care cooperăm; verbal, în formă scrisă sau electronic; în totalitate sau parțial prin mijloace automate sau în alt mod decât prin mijloace automate care fac parte dintr-un sistem de depozitare.

 

POLITICA DE SECURITATE A INFORMAȚIILOR

• Pentru a proteja confidențialitatea și integritatea informațiilor legate de compania noastră și clienții noștri,
• Pentru a asigura infrastructura necesară pentru garantarea continuităţii serviciilor companiei noastre,
• Pentru a lua măsuri fizice și logice corespunzătoare informațiilor de care aveți nevoie,
• Pentru a controla accesul la informații, a atribui drepturi de acces la baza “need-to-know” și pentru a preveni accesul neautorizat,
• Pentru a lua în considerare nevoile de securitate atunci când se creează software,
• Pentru a proteja activele informatice împotriva codurilor rău intenționate, cum ar fi virușii și împotriva atacurilor cibernetice externe,
• Dezvoltarea unui proces de intervenție împotriva evenimentelor legate de securitatea informațiilor,
• Să ofere instruire în domeniul securității informațiilor și să sporească gradul de conștientizare a angajaților în domeniul securității informațiilor
• Pentru a respecta legile și reglementările,
• Pentru a asigura respectarea de către părțile interesate a politicilor companiei noastre privind securitatea informațiilor,
• Să respecte principiile ingineriei sistemelor securizate.

 

PERMISIUNEA DE A FOLOSI COOKIES

 

Acest site web plasează cookie-uri pe PC-ul sau pe dispozitivul mobil pe care îl utilizați pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și pentru a vă asigura că site-ul funcționează eficient. Continuați să utilizați site-ul Web (faceți click, derulaţi pagina, închideţi notificarea cookie-urilor), sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Dacă doriți, prin modificarea setarilor necesare, puteți restricționa colectarea datelor sau le puteți bloca complet.

 

PROTECȚIA POLITICII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Să proceseze datele personale în conformitate cu legea și cu buna-credință
Pentru a vă asigura că datele personale prelucrate sunt exacte și actualizate
Să proceseze datele cu caracter personal într-o manieră relevantă, limitată și proporțională cu scopurile pentru care sunt procesate datele
Să stocheze date cu caracter personal numai pentru perioada indicată de legislația relevantă sau impusă de scopul pentru care sunt colectate datele
Să ia toate măsurile necesare pentru a asigura protecția datelor personale ale tuturor angajaților noștri și să își poată îndeplini atribuțiile luând în considerare acest lucru
Să facă investițiile necesare în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și să asigure instruirea

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 11 DIN LEGE:

 

În conformitate cu articolul 11 din lege, care reglementează “dreptul persoanelor vizate” și în conformitate cu Comunicatul privind procedurile și principiile de aplicare ale Controlului de date, vă puteți comunica solicitările către SC FINE METAL SRL Mail Inregistrat Electronic (KEP):

 

CONTROLUL DATELOR

SC FINE METAL SRL
Str. Preciziei nr. 13F, Sector 6 RO Bucuresti-Romania
J40/7102/28.05.2003
15462970
Phone: 0040 31 4058 127
Fax: 0040 31 4058 128